System PS 2000
System PS MOBILE
System PS AKTYWA
System PS AKTYWA Pro
CRM Polsoft
Wdrażanie systemu


System PS AKTYWA

System PS AKTYWA stworzono z myślą o ewidencji środków trwałych i wyposażenia posiadanego przez firmę. To nowoczesne oprogramowanie umożliwia wykorzystanie możliwości, jakie dają najnowsze urządzenia mobilne PocketPC.
Dzięki wykorzystaniu tych urządzeń, proces ewidencjonowania i inwentaryzowania środków trwałych można w znacznym stopniu zautomatyzować i skrócić, a bardzo szybki dostęp i możliwość przetwarzania danych, może wręcz całkowicie zmienić sposób zarządzania środkami trwałymi.

PS AKTYWA przygotowany został dla firm, których system informatyczny zawiera już oprogramowanie pozwalające na zarządzające środkami trwałymi. Oprogramowanie to składa się z dwóch modułów:

   - PS AKTYWA Mobile (moduł ten pracuje na urządzeniu PocketPC);
   - PS AKTYWA Center (pracuje na stacjonarnym komputerze PC).

PS AKTYWA Mobile wykorzystywany jest do zbierania danych o środkach trwałych, natomiast PS AKTYWA Center pobiera dane napływające z urządzenia (lub urządzeń) typu PocketPC i przesyła je do systemu zarządzającego środkami trwałymi firmy.
Oprogramowanie dostępne jest również w rozszerzonej wersji o nazwie PS AKTYWA Pro, która dodatkowo zawiera własny program PS Środki Trwałe.
Inwentaryzacja z wykorzystaniem systemu PS AKTYWA

Wykonanie inwentaryzacji w tradycyjny sposób jest czasochłonne i często wymaga także zaangażowania wielu osób, które dokonują spisu. Przetworzenie w ten sposób zdobytych i gromadzonych danych staje się wielokrotnie dodatkowym problemem.
Zastosowanie oprogramowania PS AKTYWA zupełnie zmienia tą sytuację - np. przeprowadzenie inwentaryzacji stu urządzeń można wykonać w ciągu ok. 10 minut! Tuż po zakonczeniu inwentaryzacji można wydrukować raport, który potwierdza położenie wszystkich zinwentaryzowanych przedmiotów, listę niezgodności i błędnych lokalizacji, a także ich braki. Operator dokonuje jedynie odczytu kodu kreskowego.

Bardzo dużą zaletą oprogramowania jest platforma PocketPC, która zapewnia szeroką mobilność. Mieszczący się w dłoni, niewielki komputer, pozwala na bardzo szybkie przemieszczanie się w trakcie wykonywania inwentaryzacji.
Osoba przeprowadzająca inwentaryzację może ją przeprowadzać nawet w trudno dostępnych miejscach.


Aby przeprowadzić w danym miejscu inwentaryzację, wystarczy tylko jedno urządzenie PocketPC. W miejscu inwentaryzacji nie jest konieczny dostęp do Internetu, komunikacja z komputerem stacjonarnym czy nawet dostęp do stałego źródła zasilania.
Kieszonkowy komputer umożliwia bardzo długą pracę na standardowych bateriach, a dane może przesłać w wybranym przez użytkownika momencie. Możliwe jest wysłanie danych przez podłączenie PocketPC do dowolnej stacji roboczej z dostępem do Internetu, przy pomocy telefonu komórkowego GPRS czy sieci bezprzewodowej.Jak więc widać, oprogramowanie PS AKTYWA może być idealnym uzupełnieniem dowolnego programu zarządzającego środkami trwałymi. Poprzez utworzony interfejs programowy, dane mogą być wysyłane i pobierane w elastyczny sposób. Dzięki temu, łatwo i szybko możliwe jest znakowanie środków trwałych, prowadzenie inwentaryzacji, czy też wprowadzenie zmian.
Wymagania sprzętowe

Sprzęt konieczny do uruchomienia oprogramowania PS AKTYWA Mobile:

    PocketPC – urządzenie wyposażone w czytnik kodów kreskowych, lub umożliwiające dołączenie czytnika zewnętrznego. Pamięć 64 MB. Możliwość przesyłania danych do komputera PC lub połączenia urządzenia z internetem.


Sprzęt konieczny do uruchomienia PS AKTYWA Center:

    Komputer PC z oprogramowaniem Windows 98 lub wyższym. Możliwość komunikacji z PocketPC np. port USB (lub IDRA, Bluetooth, WLAN) lub dostęp do sieci internet. W przypadku zakupu drukarki kodów kreskowych, możliwość podłączenia wybranej drukarki.


Zalecany jest także zakup drukarki umożliwiającej wydruk kodów kreskowych. Urządzenie powinno zostać dobrane z uwzględnieniem np. wielkości środków trwałych czy sposobu ich ewidencjonowania.