System PS 2000
System PS MOBILE
System PS AKTYWA
System PS AKTYWA Pro
CRM Polsoft
Wdrażanie systemu


System PS AKTYWA Pro

System PS AKTYWA Pro - podobnie jak system PS AKTYWA - stworzono z myślą o ewidencjonowaniu środków trwałych oraz wyposażenia posiadanego przez firmę.
Jest to kompleksowe oprogramowanie, umożliwiające wykorzystanie możliwości jakie dają elektroniczne urządzenia mobilne typu PocketPC.
Dzięki wykorzystaniu tych urządzeń i oprogramowania PS AKTYWA Pro, proces ewidencjonowania oraz inwentaryzowania środków trwałych można znacznie zautomatyzować i skrócić, a szybki dostęp do danych i ich kompleksowe przetwarzanie, może zupełnie zmienić dotychczasowe podejście do zarządzania środkami trwałymi firmy.

System PS AKTYWA Pro dedykowany jest dla firm, które nie posiadają systemu informatycznego pozwalającego na ewidencjonowanie środków trwałych. PS AKTYWA Pro - w odróżnieniu od PS AKTYWA - zawiera oprogramowanie do pełnego zarządzania środkami trwałymi, o nazwie PS Środki Trwałe. System PS AKTYWA Pro składa się z dwóch modułów:

   - PS AKTYWA Mobile (moduł ten pracuje na mobilnym urządzeniu PocketPC);
   - PS AKTYWA Center + PS Środki Trwałe (moduł pracujący na stacjonarnym komputerze PC).

PS AKTYWA Mobile wykorzystywany jest do zbierania danych o środkach trwałych, natomiast PS AKTYWA Center pobiera dane napływające z urządzenia (lub urządzeń) typu PocketPC i przesyła je do systemu PS Środki Trwałe, który zajmuje się zarządzaniem danymi o środkach trwałych.
Inwentaryzacja z wykorzystaniem systemu PS AKTYWA Pro

Wykonanie tradycyjnej inwentaryzacji jest czasochłonne i często wymaga zaangażowania do tej operacji wielu osób, które dokonują spisu. Przetworzenie w ten sposób zdobytych i gromadzonych danych staje się wówczas kolejnym problemem jaki należy rozwiązać po inwentaryzacji.
Zastosowanie oprogramowania PS AKTYWA Pro zupełnie zmienia tą sytuację: możemy przeprowadzić błyskawiczną inwentaryzację, a tuż po jej zakonczeniu można wydrukować raport, który potwierdza położenie wszystkich przedmiotów, listę niezgodności i błędnych lokalizacji. Operator dokonuje jedynie odczytu kodu kreskowego umieszczonego na środku trwałym!

Bardzo dużą zaletą oprogramowania jest platforma PocketPC, która zapewnia niesamowitą mobilność w trakcie przeprowadzania spisu. Mieszczący się w dłoni, niewielki komputer, pozwala na bardzo szybkie przemieszczanie się.
Osoba, która przeprowadza inwentaryzację może ją bez problemu przeprowadzać nawet w trudno dostępnych miejscach.

Aby przeprowadzić w danym miejscu inwentaryzację, wystarczy tylko jedno urządzenie PocketPC. W miejscu inwentaryzacji nie jest konieczny dostęp do sieci lokalnej, Internetu, komunikacja z komputerem stacjonarnym czy nawet dostęp do stałego źródła zasilania.
Kieszonkowy komputer umożliwia bardzo długą pracę na standardowych bateriach, a dane może przesłać w wybranym przez użytkownika momencie. Możliwe jest wysłanie danych przez podłączenie PocketPC do dowolnej stacji roboczej z dostępem do Internetu, przy pomocy telefonu komórkowego GPRS czy sieci bezprzewodowej.
Program PS Środki Trwałe

Program PS Środki Trwałe jest elementem, który odróżnia system PS AKTYWA Pro od systemu PS AKTYWA. Oprogramowanie PS Środki Trwałe pozwala na na ewidencjonowanie środków trwałych. Umożliwia prowadzenie kartoteki środków trwałych wraz ze wskazaniem: miejsca użytkowania środka, osoby za niego odpowiedzialnej, przypisaniem do odpowiedniej grupy KŚT oraz KRŚT.
Program ten daje możliwość wprowadzania szczegółowych danych o środkach trwałych w definiowanych przez użytkownika polach.
Możliwe jest też rozszerzanie istniejących w systemie słowników (np. rodzaje środków trwałych, stan środków trwałych, miejsca użytkowania, KŚT, KRŚT, itp.) oraz tworzenie i wydruk raportów i utworzonych dokumentów (raporty definiowane przez użytkownika).

Program pozwala na tworzenie dokumentów, które na podstawie schematów księgowania są automatycznie dekretowane w module finansowo-księgowym:

        - OT – Przyjęcie środka trwałego;
        - MD – Modernizacja środka trwałego;
        - AM – Amortyzacja środka trwałego;
        - LTc – Likwidacja częściowa środka trwałego;
        - LT – Likwidacja całkowita środka trwałego;
        - MT – Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego.

W programie PS Środki Trwałe mamy możliwość tworzenia oraz wydruku planu amortyzacji, eksportu danych do programów pakietu MS Office (Word, Excel) oraz schowka systemu Windows, audytowania wszelkich operacji wykonanych na środkach trwałych (łącznie ze zmianami napisów w poszczególnych polach i informacją o ich poprzedniej zawartości) i wydruk kodów kreskowych.
Wymagania sprzętowe systemu

Sprzęt konieczny do uruchomienia oprogramowania PS AKTYWA Mobile:

    PocketPC – urządzenie wyposażone w czytnik kodów kreskowych, lub umożliwiające dołączenie czytnika zewnętrznego. Pamięć 64 MB. Możliwość przesyłania danych do komputera PC lub połączenia urządzenia z internetem.


Sprzęt konieczny do uruchomienia PS AKTYWA Center:

    Komputer PC z oprogramowaniem Windows 98 lub wyższym. Możliwość komunikacji z PocketPC np. port USB (lub IDRA, Bluetooth, WLAN) lub dostęp do sieci internet. W przypadku zakupu drukarki kodów kreskowych, możliwość podłączenia wybranej drukarki.


Zalecany jest także zakup drukarki umożliwiającej wydruk kodów kreskowych. Urządzenie powinno zostać dobrane z uwzględnieniem np. wielkości środków trwałych czy specyfiki ich ewidencjonowania.