System PS 2000
System PS MOBILE
System PS AKTYWA
System PS AKTYWA Pro
CRM Polsoft
Wdrażanie systemu


System PS MOBILE

PS MOBILE to system przeznaczony dla komputerów typu PocketPC. Współpracuje on ściśle z systemem PS2000 i wspomaga zbieranie zamówień przez mobilnych przedstawicieli handlowych.
Oprócz możliwości zbierania zamówień, system udostępnia przedstawicielowi handlowemu kartotekę zawierającą spis klientów, kartotekę rozliczenia z klientami oraz kartotekę towarową.
System pozwala na kontrolę pracy przedstawicieli handlowych (umożliwia np. raportowanie sprzedaży, tworzenie harmonogramów spotkań itp.), a także bieżąca wymianę danych z centralą firmy (bieżąca aktualizacja stanów zamówień czy bazy towarów).

System PS MOBILE jest przystosowany do współpracy z pakietem biurowo-biznesowym serii PS2000 i umożliwia m.in.:

    - sprzedaż mobilną - wystawianie i druk faktur;
    - przyjmowanie zamówień i automatyczną transmisję danych do systemu PS2000;
    - prowadzenie rozliczeń finansowych - przyjmowanie wpłat pieniężnych na
      kasowe KP oraz możliwość generowania własnych raportów kasowych;
    - tworzenie harmonogramów pracy akwizytora / przedstawiciela handlowego;
    - zwrotne przenoszenie informacji dotyczących dokonanej sprzedaży;
    - obsługę zestawów promocyjnych;
    - rejestrację przebiegu samochodu;
    - automatyczną aktualizację wersji oprogramowania przez Internet;
    - automatyczną konfigurację połączenia z dowolnym operatorem GSM;
    - awaryjne przesyłanie plików zamówień przez FTP.


System PS MOBILE zawiera cztery podstawowe moduły:

            - Harmonogram
            - Zamówienia
            - Klienci
            - Towary

Ponadto, system zawiera szereg dodatkowych funkcji służących do synchronizacji danych, tworzenia różnego rodzaju raportów oraz pobierania aktualnych wersji oprogramowania.
Oto krótki opis funkcji, jakie pełnią poszczególne moduły systemu PS MOBILE:Harmonogram

Harmonogram zadań pozwala na przeglądanie planu odwiedzin klientów. Harmonogram ten, może zostać ułożony w centrali firmy, z podziałem na poszczególne dni pracy przedstawiciela handlowego. Harmonogramy tworzone są w oparciu o predefiniowane wzorce, w których określa się w jakich tygodniach miesiąca oraz w jakim dniu tygodnia ma nastąpić wizyta u klienta. W harmonogramie można określić planowaną godzinę wizyty oraz czas jej trwania.
Na podstawie harmonogramu może zostać utworzone zamówienie od klienta. Przy tworzeniu zamówienia w harmonogramie odnotowywany jest rzeczywisty czas wizyty przedstawiciela handlowego u klienta.Zamówienia

Oprogramowanie PS MOBILE umożliwia tworzenie zamówień od klientów, co wymaga określenia klienta i wpisania zamawianego asortymentu. Z poziomu zamówienia użytkownik może w szybki sposób uzyskać informację dotyczącą danych klienta oraz stanu rozrachunków.
W dokumencie można określić datę zamówienia, datę realizacji i wpisać do dokumentu treść uwag.
Lista zamawianych towarów tworzona jest przy pomocy kartoteki towarów. W zależności od ustawień programu, użytkownik może wybrać jedną z czterech cen sprzedaży i udzielić rabatu. Dostępna jest też historia zamówień danego produktu dla wybranego klienta. Na edytowanym dokumencie widoczne są aktualizowane na bieżąco podsumowania wartości netto, brutto i przyznanego rabatu.
Po zapisaniu dokument zostaje umieszczony na liście dokumentów, gdzie możliwe jest wyszukiwanie i sortowanie. Dokument zamówienia może być edytowany lub usunięty z listy.
Klienci

Do dyspozycji użytkownika (przedstawiciela handlowego) oddana jest kartoteka klientów firmy. System PS MOBILE, umożliwia ograniczenie kartoteki tylko do tych klientów, którzy przypisani są do danego przedstawiciela handlowego. Możliwe jest wprowadzanie do kartoteki nowych klientów bądź edycja klientów już figurujących w kartotece.

W opisie klienta występują następujące pola :

   - numer(unikalny);
   - nazwa;
   - skrót;
   - NIP;
   - kod pocztowy, miasto,
     województwo, ulica;
   - telefony, fax,
     adres WWW, adres e-mail;
   - domyślny termin płatności;
   - domyślna forma płatności;
   - domyślna cena z cennika;
   - indywidualny rabat lub indywidualna cena;
   - wartość kredytu kupieckiego


Dostępne są rozrachunki z klientem – suma należności i zobowiązań z podziałem na terminowe i przeterminowane, saldo rozliczeń i lista nierozliczonych dokumentów po stronie należności i zobowiązań. Kartoteka klientów może być sortowana i filtrowana wg wielu atrybutów klienta. Dostępna jest funkcja szybkiego wyszukiwania.Towary

Kartoteka towarów jest pełnym indeksem towarów przenoszonym z systemu firmy. Może pracować w dwóch trybach: jako pełna lista z opcją filtrowania na żądanie oraz jako lista wstępnie przefiltrowana wg producenta lub grup towarowych.
W pierwszym przypadku dostępna jest opcja szybkiego wyszukiwania towaru. Kartoteka może być sortowana wg jednego z wielu atrybutów towaru. Każdy towar jest opisany przez:

   - numer;
   - nazwę;
   - jednostkę miary;
   - symbol;
   - grupę towarową;
   - producenta;
   - cztery ceny cennikowe;
   - stawkę VAT;
   - symbol SWW;
   - symbol PKWiU;
   - kod kreskowy;
   - uwagi;

W PS MOBILE przechowywana jest informacja o bieżącym stanie towaru na magazynie a na urządzenie mobilne (palmtop) mogą być przenoszone tylko i wyłącznie towary o niezerowych stanach magazynowych.Synchronizacja danych

Synchronizacja danych pomiędzy programem PSMobile znajdującym się na urządzeniu mobilnym i oprogramowaniem PSMobile Center, oparta jest na mechanizmach replikacji serwera SQL produkcji firmy Microsoft.
Replikacja (typu Merge) powoduje ujednolicenie danych znajdujących się w kartotekach programów PSMobile i PSMobile Center. Zamówienia przygotowane na urządzeniach mobilnych wysyłane są do systemu PSMobile Center, a po stronie komputera mobilnego przenoszone są do historii zamówień. Okres przechowywania zamówień na urządzeniu mobilnym jest konfigurowany.
Wymiana danych między urządzeniem mobilnym (palmtopem) a systemem PSMobile Center następuje przez połączenie internetowe z użyciem telefonu komórkowego, przez GPRS lub poprzez podłączenie urządzenia mobilnego do komputera stacjonarnego dysponującego łączem internetowym.