Programy multimedialne - nasza oferta
Współpraca handlowa
Skansen "Parowozownia Kościerzyna"
ABCPC - Przewodnik po komputerze
ABCPC - Kurs CorelDRAW
ABCPC - Kurs maszynopisania
Parowozy na kolejach polskich
Parowozy wąskotorowe na kolejach
        polskich


Parowozy na kolejach polskich

Parowozy na kolejach polskich

Lokomotywy parowe były maszynami skomplikowanymi w budowie i trudnymi w obsłudze. Pojazdy te w okresie swojego istnienia przechodziły wiele przeobrażeń: zmieniały się stawiane im wymagania, ewoluowała ich konstrukcja, zmieniał się sposób obsługi i zwiększała prędkość jazdy. Mimo, iż pojazdy te pomogły w budowaniu znanego nam świata, wiele z nich zostało jednak zniszczonych i zapomnianych.

"Parowozy na kolejach polskich", to multimedialny album o normalnotorowej trakcji parowej użytkowanej w Polsce. Przybliża on historię parowozów, ich rozwój, budowę oraz zapoznaje użytkownika z sylwetkami najpopularniejszych lokomotyw parowych eksploatowanych na kolejach polskich.
Album wydany jest w trzech wersjach językowych i zawiera m.in. :

  - opisy 69 typów lokomotyw parowych;
  - 54 filmy i prezentacje;
  - 27 animacji objaśniających budowę parowozu;
  - 51 szkiców technicznych;
  - 80 zdjęć w albumie fotograficznym;
  - słownik.

Znaczna część zdjęć i opisów, przedstawia istniejące jeszcze pojazdy. Są to najczęściej eksponaty Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, Skansenów Lokomotyw Parowych w Wolsztynie, Jaworzynie Śląskiej, Chabówce, Kościerzynie i Karsznicach. W programie znajdują się również fotografie pojedynczych parowozów, będących pomnikami przed dworcami kolejowymi czy Zakładami Taboru Kolejowego. Uzupełnieniem są rysunki i graficzne rekonstrukcje pojazdów, które uległy zniszczeniu lub złomowaniu.

Główny ekran albumu, przedstawia blat warsztatu, na którym rozsypane są różne przedmioty. Zgromadzone na warsztacie elementy, za dotknięciem kursora poruszają się i wydają dźwięki, a klikając na dowolnym z nich można dostać się do zasadniczych działów programu.

W programie umieszczony został także słownik, zawierający objaśnienia terminów związanych nie tylko z trakcją parową lecz również z samą koleją i jej historią. Słownik ten wykonany jest jako plik pomocy dla środowiska MS Windows a standardowa dla tego typu dokumentów obsługa nie powinna użytkownikom sprawiać kłopotów.WYMAGANIA PROGRAMU


MINIMALNE WYMAGANIA PROGRAMU:
- komputer PC z procesorem Pentium 200 MHz
- 32 MB RAM
- CD-ROM x 24
- karta graficzna zgodna z Windows (640x480 punktów, 16 bitów)
- karta muzyczna zgodna z Windows (16 bitów)
- myszka
- system operacyjny Microsoft Windows 9x/ME/XP

KONFIGURACJA ZALECANA DLA PROGRAMU:
- komputer PC z procesorem Celeron 333 MHz
- 128 MB RAM
- CD-ROM x 36
- karta graficzna zgodna z Windows (640x480 punktów, 32 bity)
- karta muzyczna zgodna z Windows (16 bitów)
- myszka
- system operacyjny Microsoft Windows 9x/ME/XPINFORMACJE DODATKOWE

Program wydany jest w trzech wersjach językowych, na pojedynczej płycie CD-ROM. Album nie wymaga instalacji żadnych swoich plików na dysku twardym (uruchamia się bezpośrednio z płyty CD). Nie wymaga również obecności w systemie bibliotek DirectX czy dodatkowych kompresorów wideo.

CENA: 29,00 ZŁ brutto Zamówienie