System PS 2000
System PS MOBILE
System PS AKTYWA
System PS AKTYWA Pro
CRM Polsoft
Wdrażanie systemu


Wdrażanie systemu

Po zakupie systemu: PS 2000, CRM Polsoft, PS MOBILE, PS AKTYWA czy PS AKTYWA Pro, nie pozostawiamy naszego Klienta samego!

Gwarantujemy instalację, wdrożenie systemu oraz fachową opiekę nad działaniem oprogramowania w trakcie jego normalnej, codziennej eksploatacji.
Jeśli chodzi o system PS2000, to przygotowanie projektu jego wdrożenia, obejmuje przede wszystkim rozpoznanie potrzeb podmiotu oraz opracowanie założeń, dotyczących spełnienia wymagań wszystkich grup użytkowników istniejących w danej firmie. W fazie wstępnej, przeprowadzana jest m.in. analiza obiegu dokumentów oraz analiza procesów gospodarczych zachodzących u Klienta. Dzięki tym zabiegom, system PS2000 może zostać optymalnie skonfigurowany i jest w stanie spełnić niemal wszelkie, stawiane mu wymagania.

Możliwe jest także:

    - przygotowanie modułów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta;
    - przeprowadzenie konwersji istniejących danych;
    - przygotowanie wersji pilotażowej;
    - uruchomienie systemu pilotażowego.


JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERSOWANI NASZĄ OFERTĄ?
POTRZEBNE SĄ BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?
PROSIMY O KONTAKT!


PPUH CESAR
78-400 Szczecinek, ul. Kopernika 9e/1
tel. (0-94) 37-474-84 / 0-500 205 805
e-mail: cesar@cesar.info.pl